Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-10161/2019-702 Vyrozumění o provedení vkladu RUBANS ASSOCIATES LTD, id.č. 6426416
Platnost od: 15.01.2020 Platnost do: 30.01.2020

Veřejná vyhláška V-27847/2018-702 Vyrozumění o provedení vkladu Vecerka
Platnost od: 15.01.2020 Platnost do: 30.01.2020

Veřejná vyhláška V-3457/2019-702 Vyrozumění o provedení vkladu Tyracek
Platnost od: 15.01.2020 Platnost do: 30.01.2020

Veřejná vyhláška V-3457/2019-702 Vyrozumění o provedení vkladu Tyracek 2
Platnost od: 15.01.2020 Platnost do: 30.01.2020

Veřejná vyhláška V-21135/2019-702 Vyrozumění o provedení vkladu Lucassen
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 23.01.2020

Veřejná vyhláška V-21190/2019-702 Vyrozumění o provedení vkladu Adamová
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 23.01.2020

Veřejná vyhláška V-21498/2019-702 Vyrozumění o provedení vkladu Tesauerová
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 23.01.2020

Veřejná vyhláška V-21898/2019-702 Vyrozumění o provedení vkladu Littmann
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 23.01.2020

Veřejná vyhláška V-21946/2019-702 Vyrozumění o provedení vkladu Nerudová
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 23.01.2020

Veřejná vyhláška OR-627/2019-702 Souhlas s opravou Hathaway
Platnost od: 07.01.2020 Platnost do: 23.01.2020

Veřejná vyhláška OR-680/2019-702 Zahájení řízení Šelichová
Platnost od: 07.01.2020 Platnost do: 23.01.2020

Oznámení o vyhlášení revize-Veveří
Platnost od: 16.01.2019  

Oznámení o vyhlášení revize-Žebětín
Platnost od: 16.01.2019  

Oznámení o vyhlášení revize-Žabovřesky
Platnost od: 16.01.2019  

Oznámení o vyhlášení revize-Tuřany
Platnost od: 16.01.2019  

Oznámení o vyhlášení revize-Černá Pole
Platnost od: 16.01.2019  

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Oznámení o zahájení obnovy operátu novým mapováním-Lesná (Divišova čtvrť)
Platnost od: 20.12.2018  

Oznámení o obnově operátu novým mapováním-Lesná (Divišova čtvrť)
Platnost od: 11.12.2018  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

21.01.2020
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.

31.12.2019
Upozorňujeme, že podle zákona  č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, dochází s účinností od 1. 1. 2020 ke změně výše některých správních poplatků, zejména poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z původních 1000 Kč na 2000 Kč.