Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.tabor@cuzk.cz
E-mail adresa pro předávání GP v novém výměnném formátu vfk.tabor@cuzk.cz
podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat dveře č. 33 hlavní vchod - přízemí
ústní podání kancelář 8, 9, 10 hlavní vchod - I. mezipatro

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
JUDr. Ivana Mizerová18381203010
ivana.mizerova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Kristýna Vojáková14
referentka odd. právních vztahů
Božena Štosková14
referentka odd. právních vztahů
Pavlína Vacková32
referentka odd. právních vztahů
Eva Vališová18381203011
kp.tabor@cuzk.czekonomka
Radka Vališová14
referentka odd. právních vztahů
JUDr. Eva Zajícová9
právnička odd. právních vztahů

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička