Popisové pole GP s výkazem dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí ve formátu PDF

Formulář popisového pole geometrického plánu s výkazem dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 290 kB Aktualizace 01.01.2005 Formulář dostupný také ve formátu Popisové pole GP s výkazem dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí ve formátu DOCX DOCX