Souhlasné prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném jmění ve formátu PDF

Formulář pro potřeby souhlasného prohlášení manželů, že stavbu / rozestavěnou budovu postavili za trvání manželství. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam budov, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i vysvětlivky k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 420 kB Aktualizace 08.04.2019 č.6.105.1-2014 Formulář dostupný také ve formátu Souhlasné prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném jmění ve formátu DOCX DOCX
Vzor 1 Souhlasné prohlášení manželů, že budova s číslem popisným a stavba garáže je v jejich společném jmění​ ve formátu formát souboru PDF PDF
Vzor 2 Souhlasné prohlášení manželů, že budova s čís. popisným a rozestavěná jiná stavba je v jejich společném jmění​ ve formátu formát souboru PDF PDF