Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (pro osobu) ve formátu PDF

Formulář pro potřeby prohlášení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni, který je přílohou návrhu na výmaz vkladem při zániku věcného břemene ze zákona. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam pozemků, seznam budov, nebo seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i vysvětlivky k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 718 kB Aktualizace 08.04.2019 č.6.114.1-2017 Formulář dostupný také ve formátu Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (pro osobu) ve formátu DOCX DOCX