Potvrzení o zániku věcného práva předkupního ve formátu PDF

Formulář pro potřeby potvrzení o zániku věcného práva předkupního k příslušným nemovitostem vydaný oprávněným z předkupního práva, nebo správcem konkursní podstaty, nebo insolvenčním správcem apod. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam pozemků, seznam budov, nebo seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i vysvětlivky k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 338 kB Aktualizace 01.01.2008 č.6.112-2008 Formulář dostupný také ve formátu Potvrzení o zániku věcného práva předkupního ve formátu DOC DOC