Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (spojené s vlastnictvím nemovitosti) ve formátu PDF

Formulář pro potřeby potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k příslušným nemovitostem vydaný osobou, jejíž oprávnění z věcného břemene zaniklo, nebo vlastníkem zatížené nemovitosti při zániku věcného břemene uplynutím doby, na kterou bylo jeho trvání omezeno, nebo správcem konkursní podstaty, nebo dražebníkem apod. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam pozemků, seznam budov, nebo seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i vysvětlivky k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 343 kB Aktualizace 01.01.2008 č.6.115-2008 Formulář dostupný také ve formátu Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (spojené s vlastnictvím nemovitosti) ve formátu DOCX DOCX