Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) ve formátu PDF

Formulář pro potřeby potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce vydaný osobou, jejíž oprávnění z věcného břemene zaniklo. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam jednotek, seznam pozemků, seznam budov, nebo seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i vysvětlivky k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 386 kB Aktualizace 01.01.2008 č.6.118-2008 Formulář dostupný také ve formátu Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) ve formátu DOCX DOCX