Prohlášení vlastníka, že změna fyzického stavu pozemku již byla uskutečněna ve formátu PDF

Formulář pro účely prohlášení, že změna fyzického stavu pozemku v terénu již byla uskutečněna, pokud toto prohlášení není součástí již samotného ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí.
Prohlášení musí obsahovat úředně ověřené podpisy.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 694 kB Aktualizace 09.04.2019 č.6.143-2018 Formulář dostupný také ve formátu Prohlášení vlastníka, že změna fyzického stavu pozemku již byla uskutečněna ve formátu DOCX DOCX