k.ú.: 612499 - Maloměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské náměstí 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 709 635640
vinice 1 1694
zahrada 1200 489745
travní p. 57 16936
lesní poz ostat.komunikace 1 2833
lesní poz 20 214838
vodní pl. nádrž umělá 3 622
vodní pl. rybník 3 451
vodní pl. tok přirozený 17 59997
vodní pl. tok umělý 1 1226
zast. pl. společný dvůr 1 327
zast. pl. zbořeniště 32 3824
zast. pl. 1930 398457
ostat.pl. dráha 63 669645
ostat.pl. jiná plocha 1120 900349
ostat.pl. manipulační pl. 153 153845
ostat.pl. neplodná půda 73 38491
ostat.pl. ostat.komunikace 826 322095
ostat.pl. silnice 4 25311
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 28133
ostat.pl. zeleň 220 98115
Celkem KN 6449 4062574
Par. DKM 3 1729
Par. KMD 6446 4060845
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 15
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 38
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 31
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 16
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 803
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 13
č.p. výroba 26
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 22
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 146
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 31
bez čp/če garáž 479
bez čp/če jiná st. 111
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 37
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 13
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1845
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 248
byt.z. garáž 135
byt.z. j.nebyt 21
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 250
obč.z. garáž 7
obč.z. j.nebyt 63
Celkem JED 730
LV 2382
spoluvlastník 4007

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2012
Ost. 1:1000 01.10.1970 28.06.2012 Reambulace
Ost. 1:1000 13.11.1947 01.10.1970 přídělový plán na části k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1935 28.06.2012 Sv.Štěpán - k.ú.Maloměřice a Židenice


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 19.08.2022 04:07

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.