k.ú.: 612499 - Maloměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 710 635933
vinice 1 1694
zahrada 1199 489489
travní p. 57 16936
lesní poz ostat.komunikace 1 2833
lesní poz 20 214838
vodní pl. nádrž umělá 3 622
vodní pl. rybník 3 451
vodní pl. tok přirozený 17 59997
vodní pl. tok umělý 1 1226
zast. pl. společný dvůr 1 327
zast. pl. zbořeniště 32 3824
zast. pl. 1937 397215
ostat.pl. dráha 63 669645
ostat.pl. jiná plocha 1110 910150
ostat.pl. manipulační pl. 153 153845
ostat.pl. neplodná půda 73 38491
ostat.pl. ostat.komunikace 814 316519
ostat.pl. silnice 4 25311
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 28133
ostat.pl. zeleň 190 95088
Celkem KN 6404 4062567
Par. DKM 3 1729
Par. KMD 6401 4060838
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 15
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 38
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 32
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 16
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 803
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 13
č.p. výroba 24
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 21
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 146
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 31
bez čp/če garáž 479
bez čp/če jiná st. 111
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 37
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 19
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1850
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 248
byt.z. garáž 135
byt.z. j.nebyt 21
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 205
obč.z. garáž 7
obč.z. j.nebyt 62
obč.z. rozest. 46
Celkem JED 730
LV 2338
spoluvlastník 3870

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2012
Ost. 1:1000 01.10.1970 28.06.2012 Reambulace
Ost. 1:1000 13.11.1947 01.10.1970 přídělový plán na části k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1935 28.06.2012 Sv.Štěpán - k.ú.Maloměřice a Židenice


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 20.10.2021 18:41

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.