k.ú.: 930237 - Obecnice v Brdech - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540935 - Obecnice NUTS5 CZ020B540935
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 23 268576
lesní poz les(ne hospodář) 224 39961109
lesní poz ostat.komunikace 1 1248
lesní poz školka 3 28891
lesní poz 16 1242017
vodní pl. nádrž umělá 6 306390
vodní pl. tok umělý 5 4498
vodní pl. zamokřená pl. 17 131357
zast. pl. 15 24589
ostat.pl. jiná plocha 47 3474558
ostat.pl. ostat.komunikace 99 398043
ostat.pl. zeleň 8 158017
Celkem KN 464 45999293
Par. DKM 464 45999293
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 12
LV 7
spoluvlastník 12

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.08.2019 13:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.