k.ú.: 930211 - Vranovice v Brdech - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541567 - Vranovice NUTS5 CZ020B541567
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21203 - Rožmitál pod Třemšínem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 1 8199
lesní poz les(ne hospodář) 57 7374796
lesní poz ostat.komunikace 3 8315
lesní poz 8 53021
vodní pl. zamokřená pl. 1 48048
zast. pl. 3 894
ostat.pl. jiná plocha 10 68862
ostat.pl. manipulační pl. 1 1849
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 3001
ostat.pl. ostat.komunikace 23 63944
Celkem KN 108 7630929
Par. DKM 108 7630929
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 2
LV 2
spoluvlastník 4

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.08.2019 01:00

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.