k.ú.: 930202 - Nepomuk v Brdech - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564524 - Nepomuk NUTS5 CZ020B564524
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21203 - Rožmitál pod Třemšínem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 1 18907
lesní poz les(ne hospodář) 179 17295694
lesní poz ostat.komunikace 31 84427
lesní poz školka 1 3856
vodní pl. nádrž umělá 1 1502
zast. pl. 8 1128
ostat.pl. jiná plocha 12 78305
ostat.pl. ostat.komunikace 33 174514
Celkem KN 266 17658333
Par. DKM 259 17403351
Par. KMD 7 254982
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
Celkem BUD 8
LV 5
spoluvlastník 8

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.08.2019 10:18

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.