k.ú.: 930199 - Věšín v Brdech - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541508 - Věšín NUTS5 CZ020B541508
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21203 - Rožmitál pod Třemšínem

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 31 655861
lesní poz les(ne hospodář) 174 22184975
lesní poz ostat.komunikace 13 34590
lesní poz 3 80175
vodní pl. nádrž umělá 4 3771
vodní pl. tok umělý 6 6112
vodní pl. zamokřená pl. 10 8242
zast. pl. 6 662
ostat.pl. jiná plocha 55 800576
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 10227
ostat.pl. ostat.komunikace 54 266217
Celkem KN 357 24051408
Par. DKM 357 24051408
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če jiná st. 6
Celkem BUD 6
LV 2
spoluvlastník 5

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.01.2014 nové k.ú.
DKM 1:1000 01.02.2003 k.ú. Záběhlá, Kolvín
S-SK GS 1:2880 1839 01.02.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 01.06.2020 19:37

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.