k.ú.: 918121 - Vrchbělá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535443 - Bělá pod Bezdězem NUTS5 CZ0207535443
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21151 - Bělá pod Bezdězem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 1246461
zahrada 3 3858
lesní poz 86 8186926
vodní pl. nádrž umělá 2 9493
vodní pl. zamokřená pl. 1 3757
zast. pl. zbořeniště 7 3684
zast. pl. 73 30624
ostat.pl. jiná plocha 137 3194868
ostat.pl. manipulační pl. 40 100466
ostat.pl. ostat.komunikace 56 136296
ostat.pl. silnice 1 1352
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14348
ostat.pl. zeleň 1 429
Celkem KN 431 12932562
Par. DKM 431 12932562
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 72
LV 36
spoluvlastník 49

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.08.2017
THM-V 1:2000 30.06.1994 22.08.2017 01.04.1961 1:2000,
THM-V 1:5000 30.06.1994 22.08.2017 01.04.1961 1:5000,
S-SK GS 1:2880 1842 29.06.1994 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 29.09.2020 16:32

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička