k.ú.: 917931 - Bražec u Doupova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 500101 - Bražec NUTS5 CZ0412500101
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 38 2298403
lesní poz les(ne hospodář) 25 2714854
lesní poz 1 5119
vodní pl. nádrž umělá 8 152699
zast. pl. zbořeniště 4 4855
zast. pl. 98 14725
ostat.pl. jiná plocha 108 2426527
ostat.pl. ostat.komunikace 16 100863
ostat.pl. silnice 1 2969
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 14853
Celkem KN 300 7735867
Par. DKM 300 7735867
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 98
LV 38
spoluvlastník 44

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2002
S-SK GS 1:2880 1841 16.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 06.06.2020 07:16

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.