k.ú.: 799009 - Kochánov III - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556181 - Hartmanice NUTS5 CZ0322556181
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 1170323
zahrada 11 2189
travní p. 34 580827
lesní poz les(ne hospodář) 5 2586
lesní poz 67 8313828
vodní pl. nádrž umělá 2 393
vodní pl. rybník 3 8854
vodní pl. tok přirozený 1 1003
vodní pl. tok umělý 11 9664
vodní pl. zamokřená pl. 5 30728
zast. pl. společný dvůr 2 172
zast. pl. 27 9482
ostat.pl. jiná plocha 22 174548
ostat.pl. manipulační pl. 3 34846
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 5042
ostat.pl. ostat.komunikace 30 97127
ostat.pl. silnice 1 36942
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 19138
ostat.pl. zeleň 8 12934
Celkem KN 252 10510626
Par. DKM 252 10510626
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 27
LV 13
spoluvlastník 26

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.1995
VÚMO 1:5000 01.01.1987 22.12.1995
S-SK GS 1:2880 1824 01.01.1987 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 09:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.