k.ú.: 798991 - Hartmanice II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556181 - Hartmanice NUTS5 CZ0322556181
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 12 212919
lesní poz les(ne hospodář) 3 247400
lesní poz 9 897701
zast. pl. společný dvůr 9 5558
zast. pl. 19 5266
ostat.pl. jiná plocha 20 61866
ostat.pl. neplodná půda 2 4108
ostat.pl. ostat.komunikace 3 45882
ostat.pl. pohřeb. 2 2369
Celkem KN 79 1483069
Par. DKM 79 1483069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 1
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 18
LV 17
spoluvlastník 23

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 22.01.2010 1:1000 22.01.2010 *)
DKM 1:1000 22.12.1995
VÚMO 1:5000 01.01.1987 22.12.1995
S-SK GS 1:2880 1824 01.01.1987


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.09.2020 16:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička