k.ú.: 798916 - Kapličky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545601 - Loučovice NUTS5 CZ0312545601
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31033 - Vyšší Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 28113
zahrada 7 2035
travní p. 242 3000991
lesní poz 135 14968472
vodní pl. tok přirozený 5 34942
vodní pl. tok umělý 7 8407
vodní pl. zamokřená pl. 25 849391
zast. pl. společný dvůr 1 153
zast. pl. zbořeniště 2 837
zast. pl. 57 10188
ostat.pl. jiná plocha 60 124746
ostat.pl. manipulační pl. 26 48480
ostat.pl. neplodná půda 98 423869
ostat.pl. ostat.komunikace 46 115374
ostat.pl. pohřeb. 1 4785
ostat.pl. silnice 12 120378
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 47
Celkem KN 732 19741208
Par. DKM 183 1692782
Par. KMD 549 18048426
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 49
LV 80
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2017
DKM 1:1000 09.08.2016
THM-V 1:2000 01.08.1966 09.08.2016
S-SK GS 1:2880 1826 13.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 26.09.2020 02:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička