k.ú.: 798754 - Zábrdovice u Vedrovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 595047 - Vedrovice NUTS5 CZ0647595047
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 93 46859
vinice 8 1252
zahrada 168 65314
vodní pl. nádrž umělá 2 260
vodní pl. tok umělý 9 693
zast. pl. zbořeniště 1 274
zast. pl. 242 57989
ostat.pl. jiná plocha 56 12713
ostat.pl. manipulační pl. 10 1442
ostat.pl. neplodná půda 6 1139
ostat.pl. ostat.komunikace 38 29439
ostat.pl. silnice 1 4766
ostat.pl. zeleň 1 165
Celkem KN 635 222305
Par. KMD 635 222305
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 101
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 238
LV 198
spoluvlastník 239

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.04.2014 1:1000 07.05.2014 *) 07.05.2014 Část území v extravilánu převedena do k.ú. Vedrovice.
KMD 1:1000 31.07.2013 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825 07.05.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 26.09.2020 01:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička