k.ú.: 798711 - Staňkov-ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554294 - Staňkov NUTS5 CZ0321554294
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32042 - Staňkov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 310 2163954
zahrada 479 241754
ovoc. sad 45 54812
travní p. 289 550774
lesní poz 27 82084
vodní pl. nádrž umělá 1 1414
vodní pl. tok přirozený 6 25059
vodní pl. tok umělý 7 3882
zast. pl. společný dvůr 1 65
zast. pl. zbořeniště 12 4884
zast. pl. 716 209689
ostat.pl. dráha 9 80649
ostat.pl. jiná plocha 96 32999
ostat.pl. manipulační pl. 34 35087
ostat.pl. neplodná půda 176 220920
ostat.pl. ostat.komunikace 256 172851
ostat.pl. pohřeb. 2 17485
ostat.pl. silnice 42 70925
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 5182
ostat.pl. zeleň 4 1824
Celkem KN 2521 3976293
Par. DKM 2521 3976293
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 477
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 693
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 700
spoluvlastník 1098

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.10.2009
DKM-KPÚ 27.12.2007 1:1000 10.01.2008 *)
THM-V 1:1000 01.05.1971 12.10.2009
S-SK GS 1:2880 1900 10.01.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 23.09.2020 15:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička