k.ú.: 798681 - Vchynice-Tetov II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 542148 - Modrava NUTS5 CZ0322542148
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 27 308907
lesní poz les(ne hospodář) 17 124853
lesní poz 41 1093548
vodní pl. tok přirozený 9 27053
vodní pl. tok umělý 2 2211
vodní pl. zamokřená pl. 11 258320
zast. pl. zbořeniště 1 156
zast. pl. 28 13157
ostat.pl. jiná plocha 18 38647
ostat.pl. manipulační pl. 3 10626
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1823
ostat.pl. ostat.komunikace 29 53406
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3455
Celkem KN 189 1936162
Par. DKM 134 818451
Par. KMD 55 1117711
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 28
LV 26
spoluvlastník 36

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2015
DKM-KPÚ 1:1000 28.05.2015
S-SK GS 1:2880 1824 18.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.08.2019 16:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.