k.ú.: 798436 - Podskalí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540447 - Klučenice NUTS5 CZ020B540447
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 110 305234
zahrada 58 17259
travní p. 64 42331
lesní poz 37 159827
vodní pl. nádrž umělá 1 658
vodní pl. tok přirozený 2 489674
zast. pl. 100 9195
ostat.pl. jiná plocha 52 42047
ostat.pl. manipulační pl. 4 972
ostat.pl. neplodná půda 12 3934
ostat.pl. ostat.komunikace 42 15329
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1483
ostat.pl. zeleň 2 456
Celkem KN 485 1088399
Par. KMD 485 1088399
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 81
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če ubyt.zař 2
Celkem BUD 96
LV 111
spoluvlastník 169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2010
S-SK GS 1:2880 1824 16.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.08.2019 04:53

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.