k.ú.: 798380 - Mýtnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554006 - Nemanice NUTS5 CZ0321554006
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 23287
travní p. mez, stráň 1 1173
travní p. 17 516889
lesní poz 23 3766583
vodní pl. tok přirozený 6 9225
vodní pl. tok umělý 1 754
vodní pl. zamokřená pl. 2 497876
zast. pl. zbořeniště 2 480
ostat.pl. jiná plocha 31 47453
ostat.pl. ostat.komunikace 15 65884
ostat.pl. silnice 1 12744
ostat.pl. zamokřená pl. 2 974
Celkem KN 102 4943322
Par. KMD 102 4943322
Typ údaje Způsob využití Počet
LV 9
spoluvlastník 14

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.10.2012
S-SK GS 1:2880 1838 01.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.09.2020 10:31

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.