k.ú.: 798321 - Páleč u Milešova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565849 - Velemín NUTS5 CZ0423565849
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 93088
travní p. 63 97327
lesní poz 79 2888122
vodní pl. tok přirozený 1 1578
zast. pl. zbořeniště 6 1108
zast. pl. 21 2640
ostat.pl. jiná plocha 7 2770
ostat.pl. neplodná půda 17 10276
ostat.pl. ostat.komunikace 21 26666
ostat.pl. silnice 1 3768
Celkem KN 219 3127343
Par. KMD 219 3127343
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 18
LV 33
spoluvlastník 41

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2011
S-SK GS 1:2880 1843 03.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 23.09.2020 20:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička