k.ú.: 798193 - Nemrlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540544 - Oskava NUTS5 CZ0715540544
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 126 90380
travní p. 66 344896
lesní poz 89 287254
vodní pl. rybník 1 3352
vodní pl. tok přirozený 30 16388
zast. pl. společný dvůr 1 40
zast. pl. zbořeniště 3 532
zast. pl. 89 19265
ostat.pl. jiná plocha 10 7789
ostat.pl. neplodná půda 32 29705
ostat.pl. ostat.komunikace 41 23837
ostat.pl. silnice 1 11659
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3576
Celkem KN 490 838673
Par. KMD 490 838673
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 52
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 87
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 104
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 17.04.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.07.2019 18:27

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.