k.ú.: 797901 - Kvaslice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 142 275390
zahrada 46 27341
travní p. 342 675581
lesní poz 152 1308234
vodní pl. rybník 6 35889
vodní pl. tok přirozený 5 1475
vodní pl. tok umělý 23 5398
vodní pl. zamokřená pl. 3 1850
zast. pl. 40 20440
ostat.pl. jiná plocha 134 47460
ostat.pl. manipulační pl. 4 1013
ostat.pl. neplodná půda 125 42848
ostat.pl. ostat.komunikace 142 45666
Celkem KN 1164 2488585
Par. DKM 1164 2488585
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 38
LV 92
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.04.2007
ZMVM 1:2000 01.04.1990 03.04.2007
S-SK GS 1:2880 1837 01.04.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 04:25

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.