k.ú.: 797839 - Žumberk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572641 - Žumberk NUTS5 CZ0531572641
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 346
orná půda 266 1791712
zahrada 289 174449
ovoc. sad 11 61226
travní p. mez, stráň 8 8064
travní p. 248 1039438
lesní poz les s budovou 9 431
lesní poz 174 1191677
vodní pl. nádrž přírodní 8 7701
vodní pl. nádrž umělá 5 4147
vodní pl. rybník 4 41451
vodní pl. tok přirozený 19 35940
vodní pl. tok umělý 20 5433
zast. pl. společný dvůr 1 11
zast. pl. 271 77138
ostat.pl. dobývací prost. 6 11198
ostat.pl. jiná plocha 32 65470
ostat.pl. manipulační pl. 7 16602
ostat.pl. neplodná půda 102 79055
ostat.pl. ostat.komunikace 122 114514
ostat.pl. pohřeb. 1 5286
ostat.pl. silnice 17 44404
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7595
ostat.pl. zeleň 4 4278
Celkem KN 1630 4787566
Par. KMD 1630 4787566
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 92
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 54
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 271
LV 353
spoluvlastník 574

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.10.2015
S-SK GS 1:2880 1839 06.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.07.2019 19:49

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.