k.ú.: 797804 - Žulová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541575 - Žulová NUTS5 CZ0711541575
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 320 2325525
zahrada 382 201933
ovoc. sad 6 25368
travní p. 206 672327
lesní poz 364 3964652
vodní pl. nádrž umělá 15 258152
vodní pl. tok přirozený 52 59811
vodní pl. tok umělý 17 5235
vodní pl. zamokřená pl. 1 3966
zast. pl. společný dvůr 14 1931
zast. pl. zbořeniště 25 5586
zast. pl. 413 123568
ostat.pl. dobývací prost. 4 111944
ostat.pl. dráha 9 44886
ostat.pl. jiná plocha 208 438941
ostat.pl. manipulační pl. 14 22679
ostat.pl. neplodná půda 152 109110
ostat.pl. ostat.komunikace 200 159310
ostat.pl. pohřeb. 3 1795
ostat.pl. silnice 23 67567
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11589
ostat.pl. zeleň 21 15206
Celkem KN 2453 8631081
Par. DKM 2453 8631081
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 19
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 18
č.p. rod.dům 196
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 401
byt.z. byt 95
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 101
LV 467
spoluvlastník 698

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.06.2005
ZMVM 1:1000 01.04.1990 22.06.2005
S-SK ŠS 1:2880 1839 01.04.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 17.08.2019 23:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.