k.ú.: 797782 - Žopy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588458 - Holešov NUTS5 CZ0721588458
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 278 1791235
zahrada 263 189059
ovoc. sad 5 12075
travní p. 135 406983
lesní poz les s budovou 1 30
lesní poz les(ne hospodář) 1 3103
lesní poz ostat.komunikace 1 499
lesní poz 58 2565969
vodní pl. tok přirozený 12 23734
vodní pl. tok umělý 12 19763
zast. pl. zbořeniště 10 1602
zast. pl. 358 79099
ostat.pl. jiná plocha 66 196222
ostat.pl. manipulační pl. 20 27819
ostat.pl. neplodná půda 4 2450
ostat.pl. ostat.komunikace 125 194843
ostat.pl. silnice 11 64224
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 33 26249
Celkem KN 1393 5604958
Par. DKM 612 2706374
Par. KMD 781 2898584
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 152
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 41
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 77
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
Celkem BUD 348
byt.z. byt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 6
LV 469
spoluvlastník 635

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.03.2017
DKM-KPÚ 1:1000 20.05.2016
KMD 1:1000 01.11.2010
S-SK ŠD 1:2500 1921 20.03.2017 pro část kú a zastavěnou část
S-SK ŠS 1:2880 1830 20.03.2017 v části kú mimo zas.území platí do dosud


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 06.12.2019 08:48

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.