k.ú.: 797693 - Slavhostice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572187 - Slavhostice NUTS5 CZ0522572187
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 269 3728707
zahrada 145 108717
ovoc. sad 4 12979
travní p. 71 290476
lesní poz ostat.komunikace 2 3515
lesní poz 36 1180235
vodní pl. nádrž přírodní 1 182
vodní pl. rybník 7 138802
vodní pl. tok přirozený 45 25555
vodní pl. zamokřená pl. 1 161
zast. pl. zbořeniště 1 156
zast. pl. 138 92449
ostat.pl. dráha 2 2947
ostat.pl. jiná plocha 75 34177
ostat.pl. manipulační pl. 1 4094
ostat.pl. neplodná půda 40 32731
ostat.pl. ostat.komunikace 77 111346
ostat.pl. pohřeb. 1 1796
ostat.pl. silnice 10 61148
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7204
ostat.pl. zeleň 9 14754
Celkem KN 938 5852131
Par. DKM 938 5852131
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 47
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 135
LV 255
spoluvlastník 378

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.07.2020 Obnova novým mapováním
DKM-KPÚ 1:1000 06.05.2016
KMD 1:1000 27.01.2012 30.07.2020
S-SK GS 1:2880 1842 27.01.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.09.2020 06:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička