k.ú.: 797677 - Kozojedy u Žlunic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572136 - Kozojedy NUTS5 CZ0522572136
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 476 3228831
zahrada 82 62497
ovoc. sad 6 6972
travní p. 38 66202
lesní poz 4 15188
vodní pl. nádrž přírodní 2 1977
vodní pl. nádrž umělá 2 4078
vodní pl. tok přirozený 39 15708
zast. pl. společný dvůr 4 1112
zast. pl. zbořeniště 1 33
zast. pl. 121 91231
ostat.pl. jiná plocha 39 52940
ostat.pl. manipulační pl. 16 14004
ostat.pl. neplodná půda 9 8056
ostat.pl. ostat.komunikace 38 40140
ostat.pl. pohřeb. 1 1237
ostat.pl. silnice 3 34991
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8700
ostat.pl. zeleň 16 17497
Celkem KN 901 3671394
Par. DKM 60 259063
Par. KMD 841 3412331
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 39
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 118
byt.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 213
spoluvlastník 332

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.05.2016
KMD 1:1000 27.03.2012
S-SK GS 1:2880 1842 27.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 20.09.2020 23:46

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.