k.ú.: 797651 - Žleby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534668 - Žleby NUTS5 CZ0205534668
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 995 7441067
zahrada 398 228303
ovoc. sad 24 64582
travní p. 132 406070
lesní poz les s budovou 1 73
lesní poz les(ne hospodář) 1 9924
lesní poz 70 1571290
vodní pl. nádrž přírodní 1 678
vodní pl. nádrž umělá 3 225
vodní pl. rybník 4 11904
vodní pl. tok přirozený 13 145487
vodní pl. tok umělý 5 10995
zast. pl. společný dvůr 5 1057
zast. pl. zbořeniště 16 3360
zast. pl. 728 275942
ostat.pl. dráha 6 50951
ostat.pl. jiná plocha 84 206420
ostat.pl. manipulační pl. 98 196487
ostat.pl. neplodná půda 181 186140
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 122
ostat.pl. ostat.komunikace 224 234138
ostat.pl. pohřeb. 3 5248
ostat.pl. silnice 27 147671
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 29162
ostat.pl. zeleň 62 257189
Celkem KN 3092 11484485
Par. KMD 3092 11484485
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 383
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 19
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 66
č.p. rod.rekr 6
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 35
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 61
rozestav. 2
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 712
byt.z. byt 38
Celkem JED 38
LV 834
spoluvlastník 1629

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2017
S-SK GS 1:2880 1838 22.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 06.06.2020 07:42

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.