k.ú.: 797642 - Zehuby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534668 - Žleby NUTS5 CZ0205534668
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 108 2197760
zahrada 120 79238
ovoc. sad 7 30146
travní p. 39 219277
lesní poz ostat.komunikace 1 291
lesní poz 36 250999
vodní pl. nádrž umělá 1 45
vodní pl. rybník 3 7481
vodní pl. tok přirozený 12 54274
vodní pl. tok umělý 4 1467
vodní pl. zamokřená pl. 2 889
zast. pl. společný dvůr 32 3892
zast. pl. zbořeniště 4 1862
zast. pl. 126 69658
ostat.pl. jiná plocha 5 904
ostat.pl. manipulační pl. 12 36727
ostat.pl. neplodná půda 34 28667
ostat.pl. ostat.komunikace 62 111117
ostat.pl. pohřeb. 1 1433
ostat.pl. silnice 7 15803
ostat.pl. zeleň 14 48073
Celkem KN 630 3160003
PK 20 19841
Celkem ZE 20 19841
Par. DKM 337 2955729
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 122
LV 172
spoluvlastník 222

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.05.2006 1:1000 30.06.2006 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 intr.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 16.07.2019 00:34

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.