k.ú.: 797561 - Žižice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533157 - Žižice NUTS5 CZ0203533157
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 602 2779374
zahrada 96 55720
ovoc. sad 23 40132
travní p. 9 11819
lesní poz 9 9928
vodní pl. nádrž umělá 3 551
vodní pl. rybník 5 51777
vodní pl. tok přirozený 37 13666
vodní pl. tok umělý 3 488
vodní pl. zamokřená pl. 1 2360
zast. pl. společný dvůr 1 660
zast. pl. 180 72236
ostat.pl. jiná plocha 91 40859
ostat.pl. manipulační pl. 28 43722
ostat.pl. neplodná půda 24 11118
ostat.pl. ostat.komunikace 71 44115
ostat.pl. silnice 23 57968
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 171
ostat.pl. zeleň 26 25488
Celkem KN 1233 3262152
Par. KMD 1233 3262152
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 5
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 23
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 163
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 16
obč.z. byt 6
Celkem JED 40
LV 222
spoluvlastník 373

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.03.2013
S-SK GS 1:2880 1893 25.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 20.08.2019 09:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.