k.ú.: 797545 - Osluchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533157 - Žižice NUTS5 CZ0203533157
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 1597294
zahrada 32 15494
ovoc. sad 3 23420
travní p. 1 263
lesní poz 4 833
vodní pl. nádrž umělá 4 1570
vodní pl. tok přirozený 10 2459
zast. pl. zbořeniště 2 590
zast. pl. 45 21615
ostat.pl. jiná plocha 9 2494
ostat.pl. manipulační pl. 3 5633
ostat.pl. neplodná půda 4 923
ostat.pl. ostat.komunikace 21 18482
ostat.pl. silnice 7 18509
ostat.pl. zeleň 2 3398
Celkem KN 288 1712977
Par. KMD 288 1712977
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. rod.dům 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 45
LV 87
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.05.2015
S-SK GS 1:2880 1874 11.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 24.08.2019 05:22

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.