k.ú.: 797545 - Osluchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533157 - Žižice NUTS5 CZ0203533157
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 95 1592105
zahrada 26 10511
ovoc. sad 2 19832
lesní poz 4 765
vodní pl. nádrž umělá 1 2250
vodní pl. tok přirozený 2 2696
zast. pl. zbořeniště 2 590
zast. pl. 45 21615
ostat.pl. jiná plocha 7 985
ostat.pl. manipulační pl. 3 5633
ostat.pl. neplodná půda 1 235
ostat.pl. ostat.komunikace 20 26334
ostat.pl. silnice 5 21530
ostat.pl. zeleň 7 6275
Celkem KN 220 1711356
Par. DKM 101 1638743
Par. KMD 119 72613
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 45
LV 89
spoluvlastník 130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.07.2020
KMD 1:1000 11.05.2015
S-SK GS 1:2880 1874 11.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 22.09.2020 17:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička