k.ú.: 797529 - Luníkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533157 - Žižice NUTS5 CZ0203533157
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 272 2440834
zahrada 20 11885
travní p. 16 27672
lesní poz 11 9324
vodní pl. nádrž umělá 1 806
vodní pl. tok přirozený 19 10008
vodní pl. zamokřená pl. 1 2103
zast. pl. zbořeniště 2 860
zast. pl. 47 29390
ostat.pl. jiná plocha 15 5512
ostat.pl. manipulační pl. 29 9149
ostat.pl. neplodná půda 25 7500
ostat.pl. ostat.komunikace 30 16856
ostat.pl. silnice 13 45057
ostat.pl. zeleň 7 9413
Celkem KN 508 2626369
Par. KMD 508 2626369
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 39
LV 65
spoluvlastník 93

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.07.2013
S-SK GS 1:2880 1893 02.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 21.07.2019 19:51

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.