k.ú.: 797511 - Drnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533157 - Žižice NUTS5 CZ0203533157
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 1860773
zahrada 60 43407
ovoc. sad 2 5959
travní p. mez, stráň 1 615
travní p. 34 74871
lesní poz 21 46877
vodní pl. nádrž umělá 2 499
vodní pl. tok přirozený 4 6106
zast. pl. zbořeniště 2 335
zast. pl. 87 34698
ostat.pl. jiná plocha 24 58064
ostat.pl. manipulační pl. 19 18674
ostat.pl. neplodná půda 41 25464
ostat.pl. ostat.komunikace 65 40234
ostat.pl. silnice 4 25752
ostat.pl. zamokřená pl. 6 16976
ostat.pl. zeleň 31 97425
Celkem KN 542 2356729
Par. DKM 234 2081289
Par. KMD 308 275440
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. rod.dům 20
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 87
LV 127
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.08.2012
S-SK GS 1:2880 1894 06.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 29.09.2020 05:56

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička