k.ú.: 797511 - Drnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533157 - Žižice NUTS5 CZ0203533157
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 223 1894956
zahrada 61 47310
ovoc. sad 2 5959
travní p. 54 127602
lesní poz 26 48244
vodní pl. nádrž umělá 2 499
vodní pl. tok přirozený 9 4308
zast. pl. zbořeniště 2 335
zast. pl. 83 34357
ostat.pl. jiná plocha 40 70372
ostat.pl. manipulační pl. 18 18665
ostat.pl. neplodná půda 37 15092
ostat.pl. ostat.komunikace 57 35354
ostat.pl. silnice 10 22463
ostat.pl. zeleň 24 31238
Celkem KN 648 2356754
Par. KMD 648 2356754
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. rod.dům 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 83
LV 121
spoluvlastník 167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.08.2012
S-SK GS 1:2880 1894 06.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 21.07.2019 19:45

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.