k.ú.: 797430 - Hradišťko II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533947 - Žiželice NUTS5 CZ0204533947
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21104 - Týnec nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 284 1596300
zahrada 105 66396
ovoc. sad 6 22986
travní p. 352 1052044
lesní poz 19 859206
vodní pl. nádrž přírodní 1 705
vodní pl. nádrž umělá 1 2576
vodní pl. rybník 1 566898
vodní pl. tok přirozený 69 70577
vodní pl. zamokřená pl. 4 6439
zast. pl. společný dvůr 6 296
zast. pl. 104 60414
ostat.pl. jiná plocha 23 25967
ostat.pl. manipulační pl. 17 13445
ostat.pl. neplodná půda 45 43810
ostat.pl. ostat.komunikace 80 53633
ostat.pl. silnice 24 49183
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7238
Celkem KN 1144 4498113
Par. KMD 1144 4498113
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 8
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 97
LV 246
spoluvlastník 417

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.05.2015
S-SK GS 1:2880 1841 20.05.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 23.09.2020 21:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička