k.ú.: 797413 - Želkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570044 - Hořiněves NUTS5 CZ0521570044
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 1964180
zahrada 49 36930
travní p. 28 35225
lesní poz 1 5265
vodní pl. nádrž umělá 1 263
vodní pl. tok přirozený 24 3919
zast. pl. zbořeniště 1 403
zast. pl. 65 44051
ostat.pl. dráha 1 715
ostat.pl. jiná plocha 31 17857
ostat.pl. manipulační pl. 34 90333
ostat.pl. neplodná půda 4 7414
ostat.pl. ostat.komunikace 32 83086
ostat.pl. silnice 6 43420
ostat.pl. zeleň 8 6544
Celkem KN 404 2339605
Par. DKM 316 2165911
Par. KMD 88 173694
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 62
LV 67
spoluvlastník 90

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.08.2019
DKM 1:1000 30.07.2019 mapování
KMD 1:1000 31.08.2009
S-SK GS 1:2880 1841 31.08.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.09.2020 23:47

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.