k.ú.: 797413 - Želkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570044 - Hořiněves NUTS5 CZ0521570044
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 187 1950827
zahrada 47 30499
ovoc. sad 1 2645
travní p. 53 73392
lesní poz 1 5265
vodní pl. tok přirozený 19 3763
zast. pl. zbořeniště 2 1206
zast. pl. 61 44169
ostat.pl. dráha 1 715
ostat.pl. jiná plocha 22 14549
ostat.pl. manipulační pl. 41 100688
ostat.pl. neplodná půda 11 8299
ostat.pl. ostat.komunikace 36 63034
ostat.pl. silnice 8 37585
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 570
Celkem KN 492 2337206
Par. KMD 492 2337206
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 60
LV 71
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2009
S-SK GS 1:2880 1841 31.08.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.07.2019 18:51

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.