k.ú.: 797405 - Vrchovnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 548057 - Vrchovnice NUTS5 CZ0521548057
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 56 1341483
zahrada 30 36236
ovoc. sad 1 2458
travní p. 7 4291
vodní pl. nádrž přírodní 1 1881
vodní pl. tok přirozený 8 7327
zast. pl. 44 33958
ostat.pl. jiná plocha 12 18419
ostat.pl. manipulační pl. 9 12841
ostat.pl. neplodná půda 4 1980
ostat.pl. ostat.komunikace 20 22930
ostat.pl. silnice 16 23573
ostat.pl. zeleň 4 4434
Celkem KN 212 1511811
Par. DKM 183 1483025
Par. KMD 29 28786
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 44
LV 43
spoluvlastník 63

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.05.2017
DKM-KPÚ 1:1000 18.02.2014
KMD 1:1000 27.11.2012
S-SK GS 1:2880 1841 18.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 02.06.2020 17:09

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.