k.ú.: 797375 - Životice u Nového Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 547000 - Životice u Nového Jičína NUTS5 CZ0804547000
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 24.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 690 2099167
zahrada 374 210669
ovoc. sad 1 2519
travní p. 1509 3777357
lesní poz 509 2107023
vodní pl. tok přirozený 18 45745
zast. pl. zbořeniště 6 1605
zast. pl. 303 87980
ostat.pl. jiná plocha 248 174823
ostat.pl. manipulační pl. 81 145832
ostat.pl. neplodná půda 100 68581
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 606
ostat.pl. ostat.komunikace 352 190149
ostat.pl. pohřeb. 1 951
ostat.pl. silnice 135 42953
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 50 111358
ostat.pl. zeleň 7 2166
Celkem KN 4385 9069484
Par. KMD 4385 9069484
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 188
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 294
byt.z. byt 5
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 10
LV 533
spoluvlastník 783

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.04.2013
S-SK ŠS 1:2880 1833 18.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 24.03.2019 10:41

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".