k.ú.: 797332 - Živanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 576051 - Živanice NUTS5 CZ0532576051
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53091 - Lázně Bohdaneč

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 932 3952155
zahrada skleník-pařeniš. 1 107
zahrada 311 181609
ovoc. sad 2 6819
travní p. 115 246068
lesní poz 171 995751
vodní pl. nádrž umělá 3 4405
vodní pl. tok přirozený 9 81173
vodní pl. tok umělý 152 71481
vodní pl. zamokřená pl. 50 139820
zast. pl. zbořeniště 2 317
zast. pl. 352 147334
ostat.pl. jiná plocha 87 73153
ostat.pl. manipulační pl. 31 15847
ostat.pl. neplodná půda 55 57848
ostat.pl. ostat.komunikace 214 174853
ostat.pl. pohřeb. 1 1766
ostat.pl. silnice 4 34418
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16073
ostat.pl. zeleň 21 13237
Celkem KN 2516 6214234
Par. KMD 2516 6214234
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 164
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 100
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 7
Celkem BUD 347
byt.z. byt 11
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 12
LV 436
spoluvlastník 635

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2010
S-SK GS 1:2880 1839 27.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.09.2020 04:39

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.