k.ú.: 797316 - Neratov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 573078 - Neratov NUTS5 CZ0532573078
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53091 - Lázně Bohdaneč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 282 2186766
zahrada 102 65922
ovoc. sad 1 2753
travní p. 112 473865
lesní poz les(ne hospodář) 35 69104
lesní poz 110 766350
vodní pl. nádrž umělá 3 4312
vodní pl. rybník 2 2261
vodní pl. tok přirozený 31 46368
vodní pl. tok umělý 60 28990
zast. pl. 173 42189
ostat.pl. jiná plocha 26 46422
ostat.pl. manipulační pl. 16 28251
ostat.pl. neplodná půda 9 5534
ostat.pl. ostat.komunikace 85 88673
ostat.pl. silnice 4 24463
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 38 110984
ostat.pl. zeleň 57 46468
Celkem KN 1146 4039675
Par. DKM 482 2755132
Par. KMD 664 1284543
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 53
č.e. rod.rekr 62
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 22
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 169
LV 275
spoluvlastník 420

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.04.2016
DKM-KPÚ 1:1000 11.12.2013
S-SK GS 1:2880 1839 28.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 26.09.2020 01:56

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička