k.ú.: 797278 - Pojedy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 503410 - Žitovlice NUTS5 CZ0208503410
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 404 2543515
zahrada 73 41979
ovoc. sad 2 14661
travní p. 32 43800
vodní pl. rybník 1 8833
vodní pl. tok umělý 57 26793
zast. pl. společný dvůr 1 1127
zast. pl. zbořeniště 2 198
zast. pl. 76 44630
ostat.pl. jiná plocha 11 15203
ostat.pl. manipulační pl. 14 38257
ostat.pl. neplodná půda 2 730
ostat.pl. ostat.komunikace 21 41900
ostat.pl. silnice 4 20796
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 14024
ostat.pl. zeleň 5 11620
Celkem KN 706 2868066
Par. DKM 39 297011
Par. KMD 667 2571055
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 73
LV 156
spoluvlastník 356

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.07.2016 1:1000 01.07.2016 *)
KMD 1:1000 16.12.2014
S-SK GS 1:2880 1824 16.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 19.08.2019 01:39

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.