k.ú.: 797243 - Žítková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592871 - Žítková NUTS5 CZ0722592871
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72081 - Bojkovice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 553 1550955
zahrada 156 197640
ovoc. sad 30 42623
travní p. 1156 3702858
lesní poz 38 124641
vodní pl. nádrž umělá 1 21933
vodní pl. tok přirozený 8 23652
vodní pl. zamokřená pl. 2 1242
zast. pl. zbořeniště 19 3426
zast. pl. 262 69112
ostat.pl. jiná plocha 165 111608
ostat.pl. manipulační pl. 4 4159
ostat.pl. neplodná půda 69 65044
ostat.pl. ostat.komunikace 147 74239
ostat.pl. silnice 72 88741
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 28163
Celkem KN 2688 6110036
Par. KMD 2688 6110036
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 164
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 53
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 255
LV 410
spoluvlastník 675

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2016
S-SK ŠS 1:2880 1828 31.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 06.12.2019 08:47

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.