k.ú.: 797171 - Žíteč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546461 - Chlum u Třeboně NUTS5 CZ0313546461
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31143 - Třeboň

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 450 2351542
zahrada 230 111893
travní p. 358 1257900
lesní poz 196 1967224
vodní pl. nádrž přírodní 3 5463
vodní pl. nádrž umělá 5 1429
vodní pl. rybník 45 1044315
vodní pl. tok přirozený 5 6070
vodní pl. tok umělý 37 14441
vodní pl. zamokřená pl. 82 146406
zast. pl. zbořeniště 1 191
zast. pl. 183 72834
ostat.pl. jiná plocha 297 219206
ostat.pl. manipulační pl. 12 11000
ostat.pl. neplodná půda 92 80226
ostat.pl. ostat.komunikace 152 156741
ostat.pl. silnice 14 30208
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 1139
Celkem KN 2166 7478228
Par. KMD 2166 7478228
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 177
byt.z. byt 5
byt.z. garáž 4
Celkem JED 9
LV 260
spoluvlastník 351

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2011
S-SK GS 1:2880 1827 08.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 26.09.2020 02:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička