k.ú.: 797081 - Březí u Žinkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558630 - Žinkovy NUTS5 CZ0324558630
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 156 2368621
zahrada 74 79491
travní p. 153 1187708
lesní poz les(ne hospodář) 4 49637
lesní poz 31 462255
vodní pl. nádrž umělá 9 32610
vodní pl. rybník 1 575
vodní pl. tok přirozený 3 361
vodní pl. tok umělý 10 10879
zast. pl. společný dvůr 4 816
zast. pl. zbořeniště 3 746
zast. pl. 82 56471
ostat.pl. jiná plocha 70 102075
ostat.pl. manipulační pl. 6 1333
ostat.pl. neplodná půda 28 45899
ostat.pl. ostat.komunikace 75 83356
ostat.pl. silnice 2 26094
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5865
ostat.pl. zeleň 38 59863
Celkem KN 751 4574655
PK 19 16259
Celkem ZE 19 16259
Par. DKM 430 3977360
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 79
LV 139
spoluvlastník 175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.02.2006 1:1000 16.03.2006 *) Část k. ú.
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 09.08.2022 01:22

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.