k.ú.: 797057 - Krakovčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545384 - Žimutice NUTS5 CZ0311545384
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3115 - Týn nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 31151 - Týn nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 206 874107
zahrada 36 30173
travní p. 103 313835
lesní poz 50 217605
vodní pl. nádrž umělá 1 1945
vodní pl. tok umělý 32 5972
vodní pl. zamokřená pl. 12 16624
zast. pl. 41 21429
ostat.pl. jiná plocha 18 6569
ostat.pl. manipulační pl. 42 23840
ostat.pl. neplodná půda 40 47019
ostat.pl. ostat.komunikace 72 28795
ostat.pl. silnice 33 9272
ostat.pl. zeleň 2 175
Celkem KN 688 1597360
Par. DKM 688 1597360
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 30
LV 51
spoluvlastník 70

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.07.2012
ZMVM 1:2000 02.12.1987 24.07.2012
S-SK GS 1:2880 1870 02.12.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 26.09.2020 16:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička