k.ú.: 796972 - Žilov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559709 - Žilov NUTS5 CZ0325559709
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32083 - Třemošná

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1446 3092292
zahrada 228 126575
travní p. 531 408109
lesní poz les s budovou 40 1635
lesní poz 310 2309588
vodní pl. nádrž umělá 10 3826
vodní pl. rybník 2 15312
vodní pl. tok umělý 255 20030
vodní pl. zamokřená pl. 1 3342
zast. pl. zbořeniště 1 964
zast. pl. 313 90846
ostat.pl. jiná plocha 126 39186
ostat.pl. manipulační pl. 71 36894
ostat.pl. neplodná půda 60 17748
ostat.pl. ostat.komunikace 330 104828
ostat.pl. silnice 241 59006
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 31
ostat.pl. zeleň 4 1093
Celkem KN 3970 6331305
Par. DKM 3970 6331305
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 142
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 62
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
Celkem BUD 273
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 2
Celkem JED 26
LV 405
spoluvlastník 566

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.11.2013
THM-V 1:2000 01.01.1984 04.11.2013
S-SK GS 1839 31.12.1983 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 25.09.2020 05:45

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička